Yabancı Yatırımlar

Yunanistan’da Yatırımcılar Kanunu, yatırım süreçlerinin hızlandırılmasını, nakit para akışının artırılmasını ve şeffaflığın sağlanmasını hedeflemektedir. Yeni yasal hükümler, özel sektör yatırımları yapmayı hedefleyen tüm yatırımcılar için teşvikler sunarak etkili bir kurumsal çerçeve sağlamayı ve 2023 tarihine kadar özel sektörde 11 milyar Avroluk yabancı yatırım yapılmasını hedeflemektedir.
Şu an itibariyle AMOIRIDIS LAW SERVICES, hukuk mesleğinin yabancı yatırımlar alanında geliştirilmesine öncülük etmektedir. Danışmanlık hizmetlerimiz, aşağıdaki yollardan herhangi biriyle Yunanistan’da yatırım yaparak tüm Schengen bölgesinde geçerli daimi kalma iznine sahip olmayı amaçlayan yüksek gelirli müşterilerimize yöneliktir.

  • Yatırım amaçlı gayrimenkul (her 5 yılda bir yenilenebilir kalma izni). Daha fazla bilgi için, lütfen buraya tıklayınız.
  • Genel yatırım faaliyetleri (her 5 yılda bir yenilenebilir kalma izni). Daha fazla bilgi için, lütfen buraya tıklayınız.
  • Stratejik yatırım (her yıl yenilenebilir kalma izni). Daha fazla bilgi için, lütfen buraya tıklayınız.
  • İkamet İzinleri için tüm diğer kategoriler. Daha fazla bilgiye ulaşabileceğiniz, 4251/2014 sayılı «Göç ve Sosyal Entegrasyon Kanunu ve diğer hükümler» dosyasını indirmek için lütfen buraya tıklayınız. Kalma İzinlerinin tüm diğer kategorilerini bu dosyada bulabilirsiniz.

Bu konu ile ilgili, danışmanlık hizmetleri kapsamı aşağıdaki görevleri içerir:

  • Yeni Kalkınma Kanununa göre yatırım teşvikleri için profesyonel danışmanlık, 4399/2016 sayılı yasaya göre 250.000 Euro’yu aşan değeri olan mülk sahipleri için İkamet İzinleri, 4332/2015 sayılı kanun tarafından değiştirilen 4251/2014 sayılı kanuna göre Yunan Altın Vize Programları, 4389/2016 ve 4393/2016 sayılı kanun tarafından değiştirilen 4354/2015 sayılı kanuna göre Verimli Olmayan Kredi Yönetim ve Transferi vb.
  • Yatırımcının Yunanistan’daki planı üzerinde bireysel kararlar almasını kolaylaştırmak amacıyla, hukuki ve iktisadi konularda profesyonel yasal çözümler ve açıklamalar (örn. kredi/ hisse senedi/ teminat, vb.), sözlü ya da yazılı hukuki görüş niteliğinde, Yunanistan kanunları, politikası ve yasal gelişmeler ile ilgili bilgilendirilmelerin sağlanması.
  • Yatırımcının herhangi bir yetkili makam, tüzel veya özel kişi huzurunda temsili (örn. yurt dışındaki Yunanistan Konsoloslukları, gayrimenkulün bulunduğu bölgede yetkili Belediye, Yunan Bakanlıkları, Noterler, Vergi Daireleri, vb.). Ayrıca yatırımcının giriş Vizesi, Yunan Vergi Kimlik Numarası almak, banka hesabı açmak vb. gibi, projenin gerçekleşmesi için kanunen gerekli olan, herhangi bir formalitenin yerine getirilmesi durumunda destek sağlanması.
  • İkamet izni verilmesi sürecinin tüm aşamalarında gerekli olan form, başvuru, beyanat veya herhangi bir belgenin doldurulması (örn. iş planı). Ayrıca, gerekli olan tüm belgelerin toplanması, Yunan yasalarına göre uygunlaştırılmaları garantisi ve yetkili makamlara sunulmaları.

There Are No Areas Where We Are Not Exceptionally Good.
We Just Try To Exceed Expectations Each And Every Day.