İş ve Şirket Hukuku

Müşterilerimizin memnuniyeti, bizim iş ve şirketler ile ilgili her konudaki uzmanlığımızın ve sunduğumuz öncü profesyonel desteğin teminatıdır.

Hizmetlerimiz:

  • Her türlü şirket (SA, Ltd, IKE, vb. Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız) kaydının yapılmasındaki tüm idari formaliteler, noter, Ticaret Odası, Vergi Daireleri, vb. işlemler.
  • Uluslararası işlemler, uluslararası ticaret, bankacılık hukuku, iflas, iş ve kurumsal hizmetler ile ilgili herhangi bir yasal sorun, tesis satın alma, kiracı ve mal sahibi arasında mülkiyet konularındaki anlaşmazlıklar, sermayeyi koruma ve geri kazanma, iş ihmali, hissedar ve ortakların meseleleri ile ilgili konularda danışmanlık.
  • Birleşme ve satın almalar (satın alma, yeniden düzenleme, birleşme, şirketlerin birleştirilmesi ve ayrılması).
  • Uluslararası ticari sözleşmeler ile ilgili danışmanlık, (örn. satış sözleşmeleri, distribütörlük anlaşmaları, otel işletmesi anlaşmaları, vb.) sözleşmelerin hazırlanması, taraflar ile müzakereler.
  • Durum tespiti.
  • Ticaret ve iş anlaşmazlık konularının çözümü.
  • Sözleşme ilişkisinden kaynaklanan yargılama durumunda mahkemede temsilcilik.

Please contact us for more information on our services, rates and cost for advice and representation.

There Are No Areas Where We Are Not Exceptionally Good.
We Just Try To Exceed Expectations Each And Every Day.