Uygulama Alanları

Acentelik ve Distribütörlük

Acentelik Hukuku

Alternatif Uyuşmazlık Çözümü

Antitröst ve Haksız Rekabet

İtiraz Hareketi

Arabuluculuk

Bankacılık

İflas Hukuku/ Haciz

İş ve Ticaret Hukuku

Sermaye Piyasası

Medeni Hukuk

Medeni Haklar

Borç Tahsilatı

Distribütörlük Kanunu

Enerji Hukuku

Avrupa Topluluğu Hukuku

Aile Hukuku

Yabancı Yatırımlar

Göç ve Vatandaşlık Yasası
(Göç Uygulamaları, Göçmen Müracaatları, Vize Süreci Konsolosluk Desteği, vb).

Veraset Hukuku

Telif Hakkı

Uluslararası Ticaret

İş Hukuku

Yasal Çözümler

Ruhsatlandırma

Dava Tahkimi ve ADR
(Sivil Davalar, Ticari Davalar, Ceza Prosedürleri, Suçlar, Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Uygulanması Talebi)

Medya

Birleşmeler ve Satın Almalar

Mal Varlığı ve Gayrimenkul Konuları
(Mal Varlığı İşlemleri, Gayrimenkul Davaları, 250.000 Euro’dan fazla değeri olan Gayrimenkul Edinerek Oturma İzni Alma, Senet/ Tapu Aramaları)

Borsa Kanunu

Vergi Hukuku

Markalar ve Patentler
(Yunanistan’da Marka ve Patent Başvuruları, Marka ve Patentler ile ilgili Davalar)

Haksız Rekabet

There Are No Areas Where We Are Not Exceptionally Good.
We Just Try To Exceed Expectations Each And Every Day.